Protectia datelor

Datele dumneavoastră vor fi păstrate conform contractelor în desfășurare (perioada contractuală) plus o perioadă suplimentară de 10 ani de la ultima factură emisă către dumneavoastră, conform Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată. Datele dumneavoastră vor fi transmise doar către instituțiile autorizate ale statului, în vederea respectării obligațiilor fiscale și către furnizorul nostru de servicii de contabilitate. Conform prevederilor Regulamentului 2016/679/UE, aveți următoarele drepturi asupra datelor cu caracter personal: dreptul de a solicita access la datele personale, dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul de a solicita portabilitatea datelor. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în faţa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

1. Prezentare generală

eurosala.ro - New Acustica S.R.L. are grijă de datele dvs. confidențiale.

Această politică de confidențialitate a fost concepută pentru ca dvs. să obțineți informații despre practicile noastre în materie de confidențialitate și să înțelegeți opțiunile pe care le aveți la dispoziție din acest punct de vedere atunci când folosiți site-urile și serviciile noastre. Obiectivul nostru este să protejăm și să prelucrăm datele dvs. personale cu foarte multă grijă, în mod legal și transparent. (New Acustica S.R.L.). Detaliile de contact pot fi găsite mai jos și la finalul acestei Politici.

 

2. Definiții

Date cu caracter personal: Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Datele cu caracter personal vă pot identifica în mod direct sau indirect.

Prelucrare: Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern. 

Persoană împuternicită de operator: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

 

3. Ce date cu caracter personal putem colecta și prelucra?

Tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm în mod obișnuit includ

Date de identificare: Pentru a vă înregistra în calitate de client New Acustica S.R.L., colectăm numele companiei dvs., adresa, numărul de telefon, adresa de email și numărul TVA. 

Date privind tranzacția: Dacă doriți să achiziționați un produs sau serviciu, colectăm informații financiare suplimentare, cum este contul dvs. bancar.

Informații privind vizitele pe site: Nu monitorizăm  informații pe baza vizitei dvs. pe site-ul nostru și nu stocăm anumite tipuri de informații ori de câte ori interacționați cu noi prin intermediul canalelor noastre: site-urile noastre web, aplicațiile noastre pentru smartphone etc. De exemplu, nu folosim module cookie și nu obținem informații atunci când browserul dvs. web accesează eurosala.ro.

Nu colectăm și nu utilizăm date cu caracter personal sensibile referitoare la opiniile religioase, politice sau filosofice, orientarea sexuală, etnia sau starea de sănătate.

 

4. De ce folosim datele dvs. cu caracter personal?

În principiu, vom utiliza datele dvs. cu caracter personal

• Pentru executarea unui contract, 
• Pentru a respecta dispozițiile legale și de reglementare, 
• Pentru interesele legitime ale companiei noastre de a funcționa ca societate comercială, 
 

5. Cât timp vom păstra datele dvs. cu caracter personal?

Nu vom păstra datele dvs. cu caracter personal mai mult decât va fi necesar pentru scopurile în care au fost colectate.

Datele clienților și furnizorilor sunt păstrate pe durata contractului și pe perioada ulterioară prevăzută prin lege, după cum este explicat în următorul paragraf.

Atunci când evaluăm perioada pe care vom păstra datele dvs. cu caracter personal, respectăm cerințele privind păstrarea stipulate în legile aplicabile (de exemplu, 10 ani pentru facturi).

În unele situații este posibil să fim obligați de o autoritate competentă sau ca urmare a unui litigiu în curs să păstrăm anumite date pe o perioadă mai lungă decât cea menționată mai sus. În acest caz, vom păstra datele numai pe perioada cât va fi strict necesar pentru autoritatea, respectiv, litigiul în cauză.

 

6. Cui îi transmitem datele dvs. cu caracter personal?

În unele cazuri suntem obligați prin lege să transmitem datele dvs. cu caracter personal unor părți externe,  față de care suntem ținuți prin lege să transferăm datele cu caracter personal. Aceste autorități sunt, fără caracter limitativ, autorități fiscale, poliția, instanțe judecătorești, organisme de arbitraj/mediere, precum și avocați.

De asemenea, putem transfera datele dvs. cu caracter personal unor părți terțe de încredere. Aceste părți terțe includ furnizori de servicii internet, de servicii cloud, companii de transport sau instituții financiare. Nu transferăm datele dvs. personale către terți pentru utilizare secundară sau scopuri irelevante.

Pentru părțile terțe din afara Romaniei ne asigurăm că datele cu caracter personal sunt protejate în mod corespunzător în statul străin. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate în afara Spațiului Economic European (SEE), protecția datelor cu caracter personal este diferită de cea din SEE. În aceste cazuri, am adoptat măsuri de siguranță corespunzătoare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal sunt procesate conform acelorași standarde care se aplică în Romania. Aceste măsuri de siguranță includ clauzele model UE, protejarea cu parolă, criptarea datelor acolo unde este cazul, accesul limitat la datele cu caracter personal, după cum se explică mai detaliat în următorul paragraf.

 

7. Siguranța dvs. este importantă pentru noi

eurosala.ro -New Acustica S.R.L. se angajează să ia toate măsurile rezonabile și adecvate pentru a proteja toate datele cu caracter personal pe care le deținem de pierdere, utilizare abuzivă sau acces neautorizat.

În acest scop, există un cadru de guvernanță în materie de securitate și autorizăm accesul la informațiile personale numai pentru angajații care au nevoie de ele pentru a-și îndeplini sarcinile aferente postului lor.

 

8. Drepturile dvs. privind datele dvs. cu caracter personal

Aveți dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal. Dacă ne veți solicita acest lucru, vă vom pune la dispoziție o descriere a datelor cu caracter personal pe care le deținem, a motivelor pentru care colectăm datele dvs., părțile externe cărora le sunt transferate datele și motivele pentru orice prelucrare automată a datelor dvs.

Aveți dreptul de a rectifica datele dvs. cu caracter personal. În cazul în care veți considera că datele dvs. sunt inexacte (sau incomplete), ne puteți solicita să le rectificăm.

Aveți dreptul de a șterge datele dvs. cu caracter personal. Dacă suspectați că prelucrăm în mod ilegal datele dvs. cu caracter personal, puteți solicita ca acestea să fie șterse.

Aveți dreptul de a restricționa și de a vă opune la utilizarea datelor dvs. cu caracter personal.

Aveți dreptul de a muta datele dvs. cu caracter personal în scopul portabilității datelor.

 

9. Contact

Vă rugăm să ne contactați prin intermediul următoarelor canale pentru a ne trimite orice întrebare referitoare la datele dvs. cu caracter personal și confidențialitatea acestora, pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus și/sau pentru a nu mai primi ofertele noastre personalizate.

Email: sales@eurosala.ro

Tel: +40 723 175 090


Eurosala © 2024